Fără erecție cu fete necunoscute

fără erecție cu fete necunoscute

În acest sens, iniţierea sexuală a femeii, ca şi aceea a bărbatului, începe din cea mai fragedă copilărie. Există o învăţare teoretică şi practică continuată din faza orală, anală, genitală pînă în faza adultă.

fără erecție cu fete necunoscute

Dar experienţele erotice ale fetei nu sînt o simplă prelungire a activităţilor sale sexuale anterioare, ci au, foarte adesea, un caracter neprevăzut şi brutal; constituie întotdeauna un eveniment nou care marchează o ruptură cu trecutul. În momentul în care se confruntă cu ele, toate problemele care se ridică înaintea fetei sînt rezumate sub o formă urgentă şi acută. În anumite cazuri, criza trece cu uşurinţă; dar există şi împrejurări tragice, în care aceasta nu se rezolvă decît fără erecție cu fete necunoscute sinucidere sau prin nebunie.

Oricum ar fi, femeia, prin felul în care reacţionează, antrenează în această criză o mare parte a destinului ei. Toţi psihiatrii sînt de acord asupra extremei importanţe pe care o are, la femeie, începutul vieţii erotice, care se repercutează apoi asupra întregii ei vieţi.

Situaţia este aici profund diferită pentru bărbat şi pentru femeie, în acelaşi timp din punct de vedere biologic, social şi psihologic. Pentru bărbat, trecerea de la sexualitatea infantilă la maturitate este relativ simplă; obiectivarea plăcerii erotice, în loc să se realizeze în prezenţa sa imanentă, este transferată asupra unei fiinţe transcendente.

fără erecție cu fete necunoscute

Erecţia este expresia acestei nevoi; cu sexul, cu mîinile, cu gura, cu tot trupul său bărbatul tinde către parteneră, însă rămîne în miezul acestei activităţi, aşa cum în general se află subiectul în faţa obiectelor pe care le percepe şi a instrumentelor pe care le manipulează; se proiectează spre celălalt fără a-şi pierde autonomia Trupul feminin este pentru bărbat o pradă şi vede în ea calităţile pe care senzualitatea lui le pretinde de la orice obiect; fără îndoială că nu reuşeşte să şi le însuşească: dar măcar le înlănţuie pentru un timp; mîngîierea, sărutul implică un semieşec: dar chiar acest eşec este un stimulent şi o plăcere.

Actul amoros îşi găseşte unitatea într-o împlinire naturală, orgasmul.

  • Penis - Wikipedia
  • Похоже на какой-то рефлектор.
  • Олвин оторвал руки от панели управления, обесточил все цепи, и изображение на экране угасло.

Coitul are un scop fiziologic precis; prin ejaculare bărbatul se descarcă de secreţiile care îl apasă; după împerechere, obţine o eliberare completă care se însoţeşte îii mod sigur de plăcere. Şi, desigur, nu fără erecție cu fete necunoscute vizată numai plăcerea, care ade- sea este urmată de o decepţie: se poate spune că nevoia a dispărut, mai degrabă decît că a fost satisfăcută. În orice caz, un act definit a fost consumat, iar bărbatul se regăseşte cu un trup integru: serviciul pe care i 1-a adus speciei s-a confundat cu propria-i plăcere.

Erotismul femeii este mult mai complex şi reflectă însăşi complexitatea situaţiei feminine. Am văzut1 că în loc să integreze în viaţa sa individuală forţele specifice, femela este pradă speciei, ale cărei interese sînt diferite de scopurile ei particulare; această antinomie atinge paroxismul la femeie; ea se exprimă, între altele, prin antinomia între două organe: clitoris şi vagin. În stadiul infantil, primul este centrul erotismului feminin; cîţiva psihiatri susţin că există o sensibilitate vaginală la unele fetiţe, dar este o opinie foarte controversată; în orice caz, dacă ar fi adevărat, faptul n-ar avea decît o importanţă secundară.

Sistemul clitoridian nu se modifică la vîrsta adultă2, şi femeia păstrează toată viaţa această autonomie erotică; spasmul clitoridian este, ca şi orgasmul masculin, un fel de detumescenţă care se obţine într-o manieră aproape mecanică; dar nu este decît indirect legat de coitul normal fără erecție cu fete necunoscute nu joacă nici un rol în procreaţie. Prin vagin femeia este pătrunsă şi fecundată; el nu devine un centrii erotic decît prin intervenţia bărbatului, iar aceasta constituie întotdeauna un fel de viol.

Această deflorare nu este dezno-dămîntul armonios al unei evoluţii continue, este o bruscă ruptură cu trecutul, începutul unui nou ciclu.

  1. Al doilea sex/X | Lang Wiki | Fandom
  2. Infertilitatea: cauze si simptome | qmail.ro
  3. Не раз и не два он совершенно сбивался с тропы и едва не расшибал себе лоб о стволы деревьев.
  4. Erecție grozavă de trăit
  5. Masaj penis pentru a îmbunătăți erecția
  6. Atașament al penisului fixat în scrot

Plăcerea este atinsă prin contracţii ale suprafeţei interne a vaginului; acestea ajung oare la un orgasm precis şi definitiv? Datele pe care ni le oferă anatomia sînt foarte vagi. S-a demonstrat că în interiorul vaginului nervii sînt localizaţi într-o zonă situată în peretele intern de la baza clitorisului.

Cu toate acestea, este în afara oricărei îndoieli că plăcerea vaginală există; şi masturbaţia vaginală chiar - la 1 Voi. Este frapant faptul că femeia are de ales între două cicluri dintre care unul perpetuează independenţa juvenilă, în timp ce altul o predestinează bărbatului şi copilului.

Actul sexual normal pune efectiv femeia sub dependenţa bărbatului şi a speciei. Bărbatul este - ca la aproape toate speciile de animale - cel care are rolul agresiv, în timp ce ea primeşte îmbrăţişarea.

Normal, fără erecție cu fete necunoscute poate fi oricînd posedată de bărbat, în timp ce el nu poate să o posede decît dacă penisul lui este în stare de erecţie; în afară de cazul în care o revoltă foarte profundă o pecetluieşte pe femeie mai mult decît himenul, refuzul feminin poate fi depăşit; şi încă vaginismul îi lasă bărbatului mijloace de a se satisface asupra unui trup pe care forţa lui musculară îi permite să-1 manevreze după bunul său plac.

Din moment ce este obiect, inerţia nu modifică profund rolul său natural; astfel îneît multor bărbaţi nu le pasă dacă femeia care împarte cu ei patul doreşte coitul sau numai i se supune Un bărbat se poate acupla chiar şi cu o moartă împreunarea n-ar putea avea loc, însă, fără consimţămîntul bărbatului şi satisfacţia acestuia e rezultatul ei natural.

Fecundaţia, în schimb, se poate realiza chiar dacă femeia nu încearcă nici o plăcere. Pe de altă parte, fecun-daţia este departe de a reprezenta pentru ea împlinirea procesului sexual; dimpotrivă, în acest moment începe travaliul pe care-1 pretinde de la ea specia şi care se realizează lent şi cu greutate în sarcină, naştere, alăptare.

Al doilea sex/X

Folosirea unui penis artificial se constată fără întrerupere încă din Antichitatea clasică, dacă nu cu mult mai înainte, şi pînă în zilele noastre Obiectele mari au fost găsite, fireşte. În vaginul femeilor măritate. Cu atît mai mult situaţia lor morală şi socială. Tip penis gay căsătoriei, ca şi existenţa prostituatelor, o dovedeşte: femeia se dă, bărbatul o răsplăteşte şi o ia.

Nimic fără erecție cu fete necunoscute interzice bărbatului să stăpînească, să ia în posesiune creaturi inferioare: iubirile aristocraţilor cu servitoare au fost întotdeauna tolerate, în timp ce femeia care se oferă şoferului sau grădinarului este degradată din punct de vedere social. Americanii din Sud, care sînt rasişti fanatici, au fost întotdeauna autorizaţi de moravuri să se culce cu femeile negre, înainte de Războiul de Secesiune ca şi în zilele noastre, şi se folosesc de acest drept cu o aroganţă seniorială: însă o albă care ar fi avut relaţii cu un negrii pe vremea sclavajului ar fi fost ucisă, iar astăzi ar fi linşată.

Pentru amant, actul amoros este deci cucerire şi victorie. Dacă, erecţia apare adesea la alţii ca o derizorie parodie a actului voluntar, fiecare o consideră totuşi, în propriul său caz, cu oarecare vanitate. În împreunarea bărbatului există o înclinaţie nedefinită spre eroism. Pentru acest fapt, cînd vorbesc despre relaţiile lor de dragoste, chiar şi cei mai 1 Raportul lui L'riel.

Acest act, comportînd murdărirea unei fiinţe de către alta, impune celui care murdăreşte o anumită mîndrie şi celui care este murdărit, chiar şi consimţind, o umilire. Dar faptul de a fi acela care murdăreşte nu conferă, în orice caz, decît o superioritate foarte echivocă. De fapt, situaţia privilegiată a bărbatului vine din integrarea fără erecție cu fete necunoscute său biologic agresiv funcţiei sale de şef. Pentru că, bărbatul este suveran, în lume, el revendicca semn al fără erecție cu fete necunoscute ii, violen a dorin elor sale.

Climatul în care se trezeşte sexualitatea feminină este deci cu totul altul decît acela care se întîlneşte în jurul adolescentului. Pe de o parte. În momentul în care femeia îl înfruntă pe bărbat pentru prima dată, atitudinea sa erotică este foarte complexă. Nu este adevărat, cum s-a pretins adesea, că fecioara nu cunoaşte dorinţa decît dacă bărbatul i-a trezit senzualitatea. Această legendă traduce încă o dată gustul pentru dominaţie a!

O tînără femeie, care i-a făcut lui Stekel o lungă confesiune asupra fără erecție cu fete necunoscute sale, povesteşte: Am început să flirtez cu pasiune. Dansatoare pasionată, închideam ochii cînd dansam pentru a mă abandona acestei plăceri Dansînd, fără erecție cu fete necunoscute un soi de exhibiţionism, pentru că senzualitatea învingea pudoarea. În primul an, am dansat cu pasiune. Îmi plăcea să dorm, dormeam mult şi mă masturbam în fiecare zi, uneori cîte o oră întreagă Mă masturbam pînă cînd, scăldată de sudoare, incapabilă să mai continuu din cauza oboselii, adormeam Ardeam, şi l-aş fi acceptat pe acela care ar fi vrut să mă potolească.

Nu căutam individul, ci bărbatul. În ea supravieţuieşte erotismul agresiv al copilăriei; primele sale impulsuri au fost prehen-sive, şi încă simte nevoia de a strînge, de a poseda; doreşte ca prada pe care o rîvneşte să fie înzestrată cu calităţi care prin gust, miros, pipăit i s-au revelat ca fiind valori; căci sexualitatea nu este un domeniu izolat, ci prelungeşte visele şi bucuriile senzualităţii; copiilor şi adolescenţilor de ambele sexe le plac lucrurile netede, satinate, onctuoase, moi, elastice: ceea ce, fără a se prăbuşi, fără a se descompune, cedează presiunii, alunecă sub privire sau sub degete; ca şi bărbatul, femeia este încîntată de calda moliciune a dunelor de nisip atît de adesea comparate cu nişte sîni, de atingerea mătăsii, de moliciunea unui puf, de catifelarea unui fruct sau a unei flori; şi cu deosebire fata îndrăgeşte culorile palide ale pastelurilor, ale ţesăturii uşoare ca aburul de tul sau muselină.

Nu-i plac stofele aspre, pietrişurile, aglomerările de roci, savorile aspre, mirosurile acide; ca şi fraţii ei, a îndrăgit şi a mîngîiat mai întîi carnea maternă; în narcisismul său, în experienţele homosexuale difuze sau precise se afirma ca un subiect şi căuta posesiunea unui corp feminin.

Cînd înfruntă bărbatul, simte în palme, pe tehnica de erectie lunga, pofta de a mîngîia în mod activ o pradă. Dar bărbatul, cu muşchii săi duri, cu pielea aspră şi adesea păroasă, cu trăsăturile sculptate grosolan, nu i se pare dezirabil: îi inspiră chiar repulsie. Asta a încercat să exprime Renee Vivien cînd a scris: Fiind femeie, drept Ia frumuseţe nu am Doar bărbăteştile slitţenii-mi sînt osîndă Lumina ce din ochi ţi se revarsă Mireasma erecții și atracție matinale dispărute tău păr oprite-mi sînt.

Dacă tendinţa prehensivă, posesivă, rămîne cea mai puternică la femeie, ea se va orienta, precum Renee Vivien, către homosexualitate. Sau nu se va ataşa decît de bărbaţi pe care îi poate trata ca pe o Femeia fitgidâ. Există femei cărora le place să mîngîie băieţi de trei-sprezece-paisprezece ani sau chiar copii, şi care se refuză bărbatului matur.

Dar am văzut că la majoritatea femeilor s-a dezvoltat din copilărie o sexualitate pasivă: femeii îi place să fie strînsă, mîngîiată, şi, în special începînd cu pubertatea, doreşte să devină trup în braţele bărbatului; lui îi revine în mod normal rolul de subiect şi ea ştie acest lucru. Senzualitatea ei este localizată fără erecție cu fete necunoscute acelaşi timp în piele şi în mină; şi exigenţele uneia sînt în parte opuse celeilalte.

Pe cît se poate, ea alege un compromis; se dă unui bărbat viril, dar destul de tînăr şi seducător pentru a fi un obiect dezirabil; la un adolescent frumos, va putea întîlni toate farmecele pe care le rîvneşte; în Cîntarca Cîntârilor, există o simetrie între delectarea soţiei şi aceea a soţului; ea sesizează în el ceea ce el doreşte în ea: fauna şi flora terestră, pietrele preţioase, rîurile, stelele.

fără erecție cu fete necunoscute

Dar ea nu are mijloacele necesare pentru a lua aceste tezaure; anatomia ei o condamnă să rămînă stîngace şi neputincioasă ca un eunuc: dorinţa de posesiune eşuează, în lipsa unui organ în care s-ar putea întruchipa. Iar bărbatul refuză rolul pasiv. Adesea, de altfel, circumstanţele o determină pe fată să devină prada unui bărbat ale cărui mîngîieri o tulbură, dar pe care, în schimb, nu-i place să-1 mîngîie şi să-1 privească Nu s-a insistat destul asupra faptului că în repulsia care se amestecă cu dorinţele ei nu este numai frică de agresivitatea masculină, ci şi un profund sentiment de frustrare: voluptatea va trebui să fie cucerită împotriva elanului spontan al senzualităţii, în timp ce pentru bărbat bucuria de a atinge, de a vedea se confundă cu plăcerea sexuală propriu-zisă.

Chiar elementele erotismului pasiv sînt ambigue. Nimic nu este mai echivoc decît un contact. Mulţi oameni care ar frămînta în mîinile lor, fără dezgust, orice materie, detestă să fie atinşi de iarbă sau de animale; atins de mătase, de catifea, trupul feminin cînd freamătă plăcut, cînd se zbîrleşte; îmi amintesc de o prietenă din tinereţe căreia numai vederea unei piersici îi făcea pielea de găină; alunecarea de la fără erecție cu fete necunoscute la gîdilat este uşoară, ca şi aceea de la zgîndărire la plăcere; braţele înlănţuite în jurul trupului pot să fie refugiu sau protecţie, dar pot şi să întemniţeze, să sufoce.

În cazul fecioarei, această ambiguitate se perpetuează din pricina paradoxului situaţiei sale: organul în care se va împlini metamorfoza ei este pecetluit. Chemarea incertă şi arzătoare a cărnii ei este răspîndită în tot trupul, în afară chiar fără erecție cu fete necunoscute locul în care trebuie să se îndeplinească împreunarea.

Nici un organ nu-i permite fecioarei să-şi potolească erotismul activ; şi nu are experienţa trăită a celui care o predestinează dacă bărbații au erecție slabă. Şi totuşi, această pasivitate nu este pură inerţie. Pentru ca femeia să fie tulburată, trebuie ca în organismul ei să se producă fenomene pozitive: inervaţia zonelor erogene, umflarea anumitor ţesuturi erectile, secreţii, ridicarea temperaturii, accelerarea pulsului şi a respiraţiei.

Dorinţa şi voluptatea cere de la ea, ca şi de la bărbat, o risipă de energie vitală. Nevoia feminină este receptivă într-un sens activ, se manifestă printr-o augmentare a tonusului nervos şi muscular.

Acesta este un cuvânt vechi românesc, a cărui etimologie este neclară. Majoritatea cercetătorilor susțin că respectivul ar proveni din latinescul "phallus". Există paralele în folosirea unei păsări ca eufemism pentru organele genitale în mai toate limbile romanice, inclusiv cuvântul polla, care în dialectul madrilean al spaniolei are sensurile de penis și pui de găină.

Femeile apatice şi melancolice sînt întotdeauna reci; se ridică întrebarea dacă există frigide prin constituţie, şi este neîndoielnic faptul că factorii psihici joacă un rol preponderent în capacităţile erotice ale femeii; dar este sigur că insuficien ele fiziologice, o vitalitate mic oratse exprimîntre altele, ţ ş ă ă prin indiferenţă sexuală.

Invers, dacă energia vitală se cheltuieşte în activităţi voluntare, în sport de exemplu, ea nu se integrează nevoii sexuale: scandinavele sînt sănătoase, robuste şi reci. A se face obiect, a deveni pasivă este cu totul altceva decît a fi un obiect pasiv: o îndrăgostită nu este nici adormită, nici moartă; există în ea un elan care se epuizează neîncetat şi care se reînnoieşte încontinuu: elanul fără erecție cu fete necunoscute creează vraja prin care se perpetuează dorinţa.

Dar echilibrul între ardoare şi abandon este uşor de distrus. Dorinţa bărbătească este o tensiune; ea poate invada un corp în care nervii şi muşchii sînt încordaţi: posturile, gesturile care cer organismului o participare voluntară nu-1 contrariază pe bărbat şi adesea, dimpotrivă, îl ajută.

Violenţa tendinţelor dezlănţuite poate aduce crispare, contracţie, tensiune: femeile zgîrie, muşcă, trupul lor se încordează, înzestrat temporar cu o forţă neobişnuită; dar aceste fenomene nu au loc decît atunci cînd este atins un anume paroxism, iar acesta nu se produce decît dacă mai întîi absenţa oricărei con-strîngeri - fizice sau morale - permite o concentrare a întregii energii asupra activităţii sexuale.

Aceasta înseamnă că nu este de ajuns ca 1 Vom vedea mai tîrziu că pot exista raţiuni de ordin psihologic ce modifică atitudinea ei de moment. Fără erecție cu fete necunoscute se cere o participare activă la o aventură pe care nici trupul ei virgin, nici conştiinţa ei încărcată de tabuuri, de interdicţii, de prejudecăţi, de exigenţe nu o vor în mod pozitiv.

În condiţiile pe care le-am descris este uşor de înţeles de ce începuturile erotice ale fetei sînt dificile. Am văzut că se întîmplă frecvent ca incidente întîmplate în copilărie sau în tinereţe să fi fără erecție cu fete necunoscute în ea o rezistenţă profundă; aceasta e uneori imposibil de învins; cel mai adesea fata se străduieşte să o depăşească, dar atunci se nasc în ea nişte conflicte violente. O educaţie severă, teama de păcat, sentimentul de culpabilitate faţă de mamă creează fără erecție cu fete necunoscute puternice.

Virginităţii i se conferă un preţ atît de mare în unele medii, încît a o pierde înainte de căsătoria legitimă pare a fi un adevărat dezastru. Fata care cedează dintr-un impuls, pe neaşteptate, se gîn-deşte că se dezonorează. Prin analogie cu cursele de tauri, Michel Leins numeşte patul nupţial ,un teren al adevărului"; pentru fecioară, această expresie capătă sensul cel mai deplin şi cel mai redutabil.

În perioada de logodnă, de flirt, de curtare, oricît de rudimentară ar fi fost, fata a continuat să trăiască în universul ei obişnuit de ceremonial şi de visare; putea încă să trişeze.

Şi deodată iat-o văzută de ochi adevăraţi, apucată de mîini adevărate: este înspăimîntată de realitatea implacabilă a acestor priviri şi a acestor îmbrăţişări. Şi destinul său anatomic, şi moravurile îi conferă bărbatului rolul de iniţiator. Fără îndoială, pentru tînărul virgin, prima iubită este în egală măsură o iniţiatoare; dar el posed o autonomie erotic pe care erec ia o manifest în mod clar; ă ă ţ ă iubita lui nu face decît să-i ofere în realitate obiectul pe care deja îl rîvnea: un trup de femeie.

Fata are nevoie de bărbat pentru a-i revela propriul ei trup. Încă de la primele experienţe, există în mod obişnuit la bărbat activitate, decizie, fie că-şi plăteşte partenera, fie că, într-o manieră mai mult sau mai puţin sumară, o curtează şi o solicită Dimpotrivă, în majoritatea cazurilor, fata este curtată şi solicitată; chiar dacă ea a provocat mai întîi bărbatul, el este cel care controlează relaţia lor; adesea este mai în vîrstă, mai experimentat, şi este stabilit că el poartă responsabilitatea acestei aventuri noi pentru fată; dorinţa lui este mai agresivă şi mai imperioasă Amant sau soţ, el o conduce pînă la pat, iar ei nu-i mai rămîne decît să se abandoneze şi să se supună.

Chiar dacă fără erecție cu fete necunoscute în mintea ei această autoritate, în momentul în care trebuie să o suporte în mod concret, fata este cuprinsă de panică. Îi e teamă în primul rînd de această privire în care se pierde. Pudoarea ei este în mare parte învăţată, dar are nişte rădăcini profunde; şi bărbaţii şi femeile cunosc cu toţii ruşinea de propria lor carne; în pura sa prezenţă imobilă, în imanenţa sa nejustificată, carnea există sub privirile celuilalt ca o absurdă contingenţă a facticităţii, şi totuşi, ea este sine: remediu pentru probleme cu erecția vor să o împiedice să existe pentru celălalt; vor s-o nege.

Există bărbaţi care afirmă că nu suportă să se arate goi în faţa unei femei decît în stare de erecţie; prin erecţie, într-adevăr carnea devine activitate, putere, sexul nu mai este inert, ci, la fel ca mîna sau chipul, devine expresia imperioasă a unei subiectivităţi.

Este unul dintre motivele pentru care pudoarea îi paralizează mult mai puţin pe bărbaţi decît pe femei; prin rolul lor agresiv, sînt mai puţin expuşi privirilor; şi chiar dacă sînt priviţi, se tem penisul poate fi strâmb puţin să nu fie judecaţi, căci iubita lor nu cere de la ei calităţi inerte; mai curînd la potenţa şi la abilitatea lor de a da plăcere se vor referi complexele bărbaţilor; cel puţin se pot apăra, pot încerca să cîştige partida.

Dar femeii nu-i este dat să-şi preschimbe carnea în voinţă; cum renunţă să se mai refuze, se predă fără apărare; chiar dacă doreşte mîngîierile, se revoltă împotriva ideii de a fi văzută şi pipăită; cu atît mai mult cu cît sînii, fesele sînt o proliferare deosebit de carnală; multe femei adulte suportă greu să fie văzute din spate, chiar cînd sînt îmbrăcate; este uşor de imaginat ce rezistenţe trebuie să învingă o îndrăgostită naivă pentru a consimţi să se arate.

Fără îndoială, o Phryne nu se teme de priviri, dimpotrivă, se dezbracă cu mîndrie: frumuseţea ei o înveşmîntează. Dar, chiar dacă ar fi la fel de frumoasă ca Soție penis masaj, o fată n-are de unde să ştie cu certitudine acest lucru; ea nu poate avea orgoliul arogant al trupului ei atîta timp cît sufragiile masculine nu i-au confirmat fără erecție cu fete necunoscute ei vanitate; şi chiar aceasta o înspăimîntă; amantul este mai redutabil decît o privire: este un judecător; o va revela sieşi în adevărul ei; chiar dacă este cu pasiune îndrăgostită de propria-i imagine, orice fată se îndoieşte de sine în momentul verdictului masculin; de aceea cere să se facă întuneric, se înfăşoară în cearşafuri; cînd se admira în oglindă, nu făcea altceva decît să se viseze; se visa prin ochii unui bărbat; acum aceşti ochi sînt prezenţi şi îi este imposibil să mai trişeze, imposibil să lupte: o misterioasă libertate decide, iar această decizie este fără drept de apel.

În încercarea reală a experienţei erotice, obsesiile copilăriei şi ale adolescenţei se vor risipi sau se vor confirma pentru totdeauna; multe fără erecție cu fete necunoscute suferă pentru că au gleznele prea robuste, sînii prea mici sau prea grei, şoldurile prea slabe sau nu ştiu ce neg, ori se tem de vreo malformaţie ascunsă.

Despre nutritie Daca tu si partenerul va straduiti sa aveti un copil, nu sunteti singurii. Infertilitatea de cuplu se defineste ca lipsa obtinerii unei sarcini în urma unei activitati sexuale regulate si fara a folosi o metoda contraceptiva în decurs de un an OMS, Aceasta definitie este bazata pe probabilitatea cumulativa a sarcinii.

Once fată poartă în ea tot felul de temeri ridicole pe care nu îndrăzneşte să le mărturisească, spune Stekel. Crezuse mult timp că relaţiile sexuale au loc prin buric. Era nefencită că buricul era închis şi că nu-şi putea vîrî degetul înăuntru.

Alta se credea hermafrodită, fără erecție cu fete necunoscute, estropiată şi incapabilă de raporturi sexuale.

Informațiiimportante