Erecția de utrenie dispărută,

erecția de utrenie dispărută

Amurgul se apropia pe furiș dinspre deșert, aruncând o umbră purpurie asupra dunelor. Asemenea unei mantii groase, de catifea, făcea toate zgomotele să amuțească, așa că seara erecția de utrenie dispărută senină și tăcută. Din locul în care se aflau, pe creasta dunei, cuprinseră cu privirea oaza și complexul de sătucuri dimprejurul ei.

Construcțiile erau albe, cu acoperișuri plate, iar curmalii le întreceau în înălțime pe toate, cu excepția moscheii islamice și a bisericii creștine de rit copt. Cele două bastioane ale credinței se înfruntau de o parte și de alta a lacului. Apele acestuia începeau treptat să se întunece. Un stol de rațe cobora pieziș, cu bătăi iuți de aripi, aterizând cu un zgomot ușor și o fluturare albă în apropierea lor, în stufăriș.

Bărbatul și femeia formau o pereche neobișnuită. El era înalt, puțin adus de spate, este tratată erecția părul argintiu îi strălucea în ultimele raze de soare. Ea era tânără, cu puțin peste treizeci de ani, subțire, dinamică și vibrând de viață. Părul des și creț era strâns cu un șiret la ceafă. Ne așteaptă Alia, îi zâmbi el afectuos.

Ea era cea de-a doua soție. Când murise prima, crezuse că soarele apusese o dată cu ea. Nu se așteptase ca această ultimă perioadă din viața lui să fie plină de atâta fericire. Acum le avea erecția de utrenie dispărută ea și munca lui: era un bărbat pe deplin fericit.

Pe neașteptate, ea fugi de lângă el și își smulse șiretul din plete. Își scutură părul des și întunecat și izbucni în râs. Era un sunet foarte plăcut.

Apoi, se avântă în josul pantei abrupte a dunei, cu fustele vălurindu-se în jurul picioarelor ciocolatii, bine făcute. Reuși să-și țină echilibrul până la jumătatea pantei, când gravitația o învinse și o făcu să se rostogolească până jos.

erecția de utrenie dispărută

Din vârful colinei, el îi zâmbi indulgent. Uneori, ea se comporta ca un copil mare.

Wilbur Smith - Ultimul Papirus

În fața celorlalți, afișa imaginea unei femei sobre și demne. Nu era sigur pe care din cele două atitudini o prefera, însă o iubea în ambele ipostaze. Ea se opri din rostogolire la poalele dunei, unde rămase așezată, fără să se oprească din râs, scuturându-și nisipul din bucle.

El o urmă calm, cu mișcările ușor țepene ale vârstei, păstrându-și echilibrul până ajunse jos. O ajută să se ridice în picioare. Nu o sărută, în ciuda puternicei ispite: un arab nu făcea niciodată gesturi afectuoase în public, nici măcar față de iubita sa soție. Trecură pe lângă straturile de trestie din oază și traversară podurile șubrede, așezate peste canalele de irigație. Pe drum, țăranii care se întorceau de la truda câmpului erecția de utrenie dispărută salutau cu profund respect: — Salaam aleikum, Doktari!

Pacea fie cu tine, erecția de utrenie dispărută Așa îi onorau pe toți cei care aveau educație, însă pe el îl apreciau în mod deosebit pentru bunătatea de care dăduse dovadă față de ei și de familiile lor de-a lungul anilor.

erecția de utrenie dispărută

Mulți dintre ei lucraseră pentru tatăl lui înainte de a lucra pentru el. Nu avea prea multă importanță că majoritatea erau musulmani, în timp ce el era creștin.

Când ajunseră la vilă, Alia, bătrâna menajeră, îi erecția de utrenie dispărută cu bodogăneli și cu priviri încruntate: — Erecția de utrenie dispărută întârziat. Tot timpul întârziați. De ce nu puteți să veniți la ore normale, așa cum fac toți oamenii? Doar avem un nume și o reputație de păstrat. Ce ne-am face dacă n-ai fi tu să ne porți de grijă?

[Egiptul Antic] 03 Ultimul Papirus #~5

Blând, o făcu să plece, tot încruntată — felul ei de a-și ascunde dragostea și îngrijorarea pentru el. Merseră pe terasă, unde luară împreună cina simplă: curmale și măsline, pâine nedospită și brânză de capră. Se lăsase întunericul când terminară masa, însă stelele de deasupra deșertului luminau ca niște lumânări aprinse.

E timpul să ne apucăm de treabă. Se ridică de la masă și porni înaintea ei către biroul care dădea spre terasă. Royan Al Simma se duse direct la seiful înalt, din oțel, de lângă peretele îndepărtat și formă combinația.

erecția de utrenie dispărută

Obiectul ieșea în evidență în odaia aceea, plină de cărți vechi și de papirusuri, statuete, artefacte din vremuri străvechi și obiecte mortuare, colecție care era rodul muncii lui de-o viață întreagă. Când ușa grea de oțel se dădu la o parte, Royan făcu un pas înapoi. Era întotdeauna străbătută de un fior de venerație, ori de câte ori își erecția de utrenie dispărută privirea asupra acestei relicve de peste secole, chiar dacă mai făcuse acel lucru cu doar câteva ore înainte.

Vechi de aproape patru mii de ani, fusese scris de un om al cărui geniu străbătea timpurile și istoria și care se prefăcuse în pulbere cu mii de ani în urmă, dar pe care ea ajunsese să îl cunoască și să îl respecte la fel de mult ca pe soțul ei.

Cuvintele lui purtau pecetea veșniciei și îi vorbeau cu glas limpede de dincolo de mormânt, de pe câmpiile paradisului, unde se afla în 4 prezența trinității, Osiris, Isis și Horus, în care crezuse cu atâta devoțiune.

Le fusese la fel de devotat, pe cât îi era ea Trinității ceva mai recente. Duse papirusul la masa lungă, la care Duraid, soțul ei, se apucase deja de lucru. Își ridică ochii atunci când ea puse sulul în fața lui și, preț de o clipă, zări în ochii acestuia același spirit mistic ce pusese stăpânire și pe ea.

Își dorea mereu papirusul acolo, pe masă, chiar erecția de utrenie dispărută nu avea nevoie de el. Lucra cu fotografiile și cu microfilmul. Era ca și când i-ar fi fost necesară prezența nevăzută a autorului străvechi aproape de el, când studia textele. Apoi, se scutură de starea aceea și redeveni omul exerciții de erecție pentru femei știință lipsit de emoție, erecția de utrenie dispărută de obicei.

Wilbur Smith - Ultimul Papirus - Free Download PDF

Ce caracter e ăsta? Ea se aplecă peste umărul lui și studie hieroglifa arătată de el în fotografia papirusului. Se uită nedumerită la caracter pentru o clipă, înainte să ia lupa din mâna lui Duraid și să se concentreze iar asupra ei: — Se pare că Taita a aruncat iar în text o criptogramă creată de el, ca să ne încurce. Vorbea despre autorul din vechime ca despre un prieten drag, dar uneori exasperant, care trăia și respira aerul lor și căruia îi plăcea să le joace feste.

Îndrăgea jocul străvechi; doar era opera vieții lui.

erecția de utrenie dispărută

Cei doi continuară să lucreze în răcoarea nopții — aceasta era perioada în care reușeau să își facă treaba cel mai bine. Uneori vorbeau arăbește, alteori englezește; pentru ei, ambele limbi erau la fel de familiare. Ceva mai rar, foloseau franceza, care era cea de-a treia limbă comună a lor.

Fuseseră amândoi educați în universități din Anglia și din Statele Unite, atât de departe de acest Egipt al lor.

Simțea o afinitate specială cu acest egiptean din vechime, iar aceasta se manifesta în mai multe feluri. La urma urmelor, era descendenta lui directă.

Aerul Pe Care Il Respiri - Care Santos

Era creștină de rit copt, nu se trăgea din arabii care cuceriseră Egiptul destul de recent, cu mai puțin de paisprezece secole în urmă. Arabii erau nou-veniți în acest Egipt al ei, în vreme ce sângele ei își afla izvorul în vremea faraonilor și a marilor piramide. La ora zece, Royan pregăti cafeaua, pe care o încălzi pe soba cu cărbuni aprinsă de Alia înainte să plece în sat, la familia ei.

Băură licoarea dulce și tare din cești subțiri, pline pe jumătate cu zaț gros.

erecția de utrenie dispărută

În timp ce sorbeau băutura, discutau ca doi prieteni vechi. Îl știa pe Duraid de când ea se întorsese din Anglia, cu doctoratul în arheologie, și obținuse slujba de la Departamentul Antichităților, unde el era director.

Era asistenta lui când Duraid deschisese mormântul reginei Lostris din Valea Nobililor, care era datat în jurul anului î. Îi împărtășise dezamăgirea, când descoperiseră că mormântul fusese jefuit încă din timpuri străvechi și că toate comorile fuseseră prădate.

Tot ce mai rămăsese erau picturile murale ce acopereau pereții și tavanul mormântului. Chiar Erecția de utrenie dispărută fusese aceea care lucra la peretele din spatele plintei pe care stătuse cândva sarcofagul, fotografiind picturile murale, când o porțiune de tencuială se prăbușise, scoțând la iveală, ascunse în nișă, cele zece vase de alabastru.

Fiecare dintre acele vase conținea câte un sul de papirus.

erecția de utrenie dispărută

Absolut toate fuseseră scrise și puse acolo la păstrare de către Taita, sclavul reginei. Din momentul acela, viața ei și a lui Duraid părea să se învârtă în jurul acelor frânturi de papirus. Chiar dacă existau fragmente distruse și deteriorate, cea mai mare parte rezistase timp de aproape patru mii de ani, în stare remarcabil de bună.

Și ce poveste fascinantă conțineau, a erecția de utrenie dispărută națiuni atacate de un dușman cu forțe superioare, înarmat cu cai și care, complet necunoscute egiptenilor la vremea aceea. Zdrobiți de hoardele hicsose, copiii Nilului se văzuseră siliți să fugă. Conduși de regina lor, Lostris, al cărei mormânt îl descoperiseră, urmaseră cursul sudic al maiestuosului fluviu până aproape de izvoare, în inima munților cu pante abrupte de pe teritoriile înalte ale Etiopiei.

Acolo, printre stâncile amenințătoare, Lostris înmormântase corpul mumificat al soțului ei, faraonul Mamose, ucis în bătălia împotriva hicsoșilor. Înarmați acum cu cai și erecția de utrenie dispărută, transformați în războinici duri în pustietatea africană, egiptenii se năpustiseră ca o furtună pe cataractele fluviului, ca să îl provoace încă o dată pe invadatorul hicsos, pentru ca, în cele din urmă, să triumfe și să smulgă din ghearele acestuia dubla coroană a Egiptului de Sus și de Jos.

Informațiiimportante